Баба Ванѓа – Последниот Македонски пророк (видео)

Кој е всушност последниот македонски пророк, кого светот го познава како баба Ванѓа? Ја нарекуваа со различни имиња, ја негираа и ја омаловажуваа. Но таа за себе рече дека е ќерка на последниот македонски крал фараонката Клеопатра.

Read more