Кратка историја на медицината (виц)

2000 г. п.н.е. – Еве, изеди го овој корен!

1000 г. од н.е. – Не го јади тој корен, тоа е пагански! Кажи ја оваа молитва.

1850 г. од н.е. – Да кажуваш молитва е суеверно! Испиј ја оваа напивка!

1940 г. од н.е. – В таа напивка има змиско масло! Голтни го ова апче!

1985 г. од н.е. – Ова апче е неефективно! Земи го овој антибиотик!

2000 г. од н.е. – Тој антибиотик е вештачки! Еве, изеди го овој корен!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *